Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních, od předškolního vzdělávání až po oblasti výzkumu a vývoje. Stěžejní myšlenkou programu je celoživotní vzdělávání. Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celková alokace OP JAK pro programové období 2021-2027 je 82 mld. Kč.

Máte dotaz?