Etapizace plateb je proces, ve kterém je žadateli poskytnuta platba na základě jeho žádosti o provedení platby v návaznosti na ukončení věcné etapy projektu. Etapizace plateb je možná za předpokladu, že ji umožňují vyhlášené podmínky programu a vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouva o financování.

Máte dotaz?