Kolektivní poradní orgán posuzující předložené projekty a vydávající doporučující stanovisko pro Řídící orgán před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Máte dotaz?