Zásada subsidiarity znamená, že rozhodnutí by měla být přijímána vždy na úrovni co nejbližší občanům, tzn. na nejnižší možné úrovni správy. Evropská komise (viz heslo Evropská komise), či jiná unijní instituce, tak s výjimkou záležitostí spadajících výhradně do její působnosti rozhoduje pouze, pokud jsou opatření přijatá na unijní úrovni účinnější než opatření na národní, regionální či místní úrovni.

Máte dotaz?