Společnou rybářskou politikou EU se rozumí politika EU, jejímiž hlavními cíli je zachování rybích populací, ochrana mořského prostředí, zajištění hospodářské životaschopnosti evropského loďstva, zásobování spotřebitelů kvalitními potravinami a vytváření a udržitelné využívání živých vodních zdrojů z ekologického, hospodářského a sociálního hlediska. Udržitelnost musí být založena na vědeckém poznání a na zásadě předběžné obezřetnosti.

Máte dotaz?