Společná komunikační strategie evropských fondů v programovém období 2021-2027

Společnou komunikační strategií evropských fondů v programovém období 2021-2027 se rozumí dokument, který představuje rámcovou komunikační strategii pro všechny řídící orgány programů v programovém období 2021-2027 a Národního orgánu pro koordinaci. Společná komunikační strategie definuje hlavní cíle informování a publicity fondů EU, cílové skupiny, komunikační nástroje, rámcový harmonogram, pravidla pro monitorování a vyhodnocování úspěšnosti naplňování stanovených cílů.

Máte dotaz?