Rozhodnutí o poskytnutí datace je právním aktem poskytujícím peněžní prostředky konečnému příjemci. Rozhodnutí je vydáno příslušným řídícím orgánem, pod jehož působnost program spadá, a které rozhodne o poskytnutí dotace. Rozhodnutí je vydáno na celkovou dobu uskutečňování daného projektu a obsahuje zejména označení příjemce dotace, účel, na který je dotace poskytována, časový harmonogram plnění projektu a podmínky, které je nutno dodržet pro poskytnutí dotace.

Máte dotaz?