Refundací se rozumí proplacení prostředků státního rozpočtu, které byly použity v rámci předfinancování operací, z ESI fondů. Proplacení realizuje Platební a certifikační orgán na základě předložených a schválených souhrnných žádostí o platbu.

Máte dotaz?