Programy podporující spolupráci regionů napříč EU i mimo EU zejména v oblasti spolupráce institucí. Českou republiku zahrnují 4 PROGRAMY MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE: INTERREG EUROPE, ESPON, INTERACT, URBACT IV.

Máte dotaz?