Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027 podporuje místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Programové území je tvořeno na saské straně zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a městy s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Na české straně patří k programovému území Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj. Jednotlivé územní jednotky odpovídají statistické úrovni NUTS 3.  Mezi podporované tematické oblasti patří i nadále projekty zaměřené na přizpůsobení se změně klimatu, zvyšování biodiverzity, podpora vzdělávání, podpora kulturního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a spolupráce institucí a people-to-people projekty. Novým tématem je podpora výzkumu a inovací, podpora malých a středních podniků a rozvoj sítí mezi akademickou, hospodářskou a podnikatelskou sférou.

Máte dotaz?