Zlepšit implementaci regionálních rozvojových politik, včetně programů Investice pro růst a zaměstnanost. Jsou do něj zapojeny všechny státy EU + Švýcarsko a Norsko. Hlavní a jedinou prioritou programu je lepší správní/institucionální spolupráce. To umožní projektům realizovat aktivity zaměřené na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky, ve všech oblastech odpovídajících tematickému zaměření kohezní politiky

Máte dotaz?