Strategický plán SZP (SP SZP) v České republice je nástrojem podpory zemědělského sektoru a venkova ze zdrojů obou zemědělských fondů (EZZF a EZFRV) plně v souladu s obecnými i z nich vycházejícími specifickými cíli SZP. V rámci nové SZP pro roky 2023–2027 došlo ke sloučení poskytovaných podpor do jediného SP SZP, podle kterého budou poskytovány: přímé platby, sektorové intervence, rozvoj venkova.

Máte dotaz?