Cílem Operačního programu Zaměstnanost+ (OP Z+) je zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb a zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce. Program je nástupcem OP Zaměstnanost. Mezi další témata, která program řeší se řadí: modernizace institucí na trhu práce, podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života, další profesní vzdělávání, podpora a využití pracovní mobility, sociální začleňování a sociální bydlení.

Máte dotaz?