Monitorovacím výborem se rozumí výbor, jehož úkolem je posuzovat provádění programu.

Máte dotaz?