Princip křížového financování umožňuje v projektech spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a v rámci limitu 15 % finančních prostředků poskytovaných EU na prioritní osu programu financovat tu část operace, jejíž náklady jsou způsobilé pro poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a naopak. Musí být dodržena pravidla způsobilosti uplatňovaná pro daný fond a takto financované výdaje musí být nezbytné k uspokojivému provedení operace a přímo s ní souviset. Křížové financování nicméně není platné pro zdroje těchto fondů, které jsou převedeny do Fondu pro spravedlivou transformaci.

Máte dotaz?