V kolovém systému sběru žádostí jsou všechny přijaté žádosti o podporu vyhodnoceny k jednomu okamžiku a dotace poskytnuty na základě stanoveného pořadí dle dosažených bodů. Projekty jsou porovnávány mezi sebou. Podporu obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace.

Máte dotaz?