V každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze strany České republiky. Různé dotované aktivity mají různou míru kofinancování. Tento pojem se užívá i při financování jednotlivých projektů. Každý projekt je zčásti hrazen finančními prostředky z fondů EU a zčásti jsou nutné vlastní zdroje žadatele. To znamená, že žadatel projekt kofinancuje. Více viz též Způsobilé výdaje.

Máte dotaz?