Portál ISKP21+ je určen pro všechny typy externích uživatelů MS21+. Zejména pro žadatele/příjemce podpory z fondů EU k administraci projektů nevratné pomoci, dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. V portálu ISKP21+ jsou administrovány projekty po celou dobu jejich životního cyklu.

Máte dotaz?