Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí. Hlavním cílem programu bude prostřednictvím realizace podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. V aktuálním programu budou podporovány oblasti: životní prostředí, vzdělávání, kultura a cestovní ruch, institucionální spolupráce a místní iniciativy.

Máte dotaz?