Nový program bude navazovat na program Interreg V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014-2020 a bude tak pokračovat v podpoře regionálních a místních projektů připravovaných ve spolupráci partnerů z obou stran hranice s pozitivním dopadem na společné území. Programové území bude shodné s programovým územím v období 2014–2020. Na rakouské straně se jedná o velkou část spolkových zemí Dolní a Horní Rakousko a celou Vídeň (Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf), na české straně o Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Plánovaný rozpočet programu činí 87 mil. EUR ERDF prostředků.

Máte dotaz?