Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí. Hlavními cíli programu jsou podpora inovací, zlepšení infrastruktury a služeb, zvýšení konkurenceschopnosti regionů a podpora udržitelného rozvoje.

Máte dotaz?