Integrovanými nástroji se rozumí soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os / priorit jednoho či více programů ESI fondů. Integrované nástroje slouží k realizaci integrovaných strategií rozvoje území – Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Máte dotaz?