Hodnocení projektů je část procesu schvalování projektů, která zahrnuje následující fáze, které vykonává hodnotitel: kontrola formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení a analýza rizik.

Máte dotaz?