Grantový projekt, je projekt realizovaný v rámci globálního grantu (GG), který je předkládaný na základě výzvy k předkládání žádostí. Předložený projekt je v rámci veřejné soutěže anonymně posuzován. Projektem se rozumí ucelený soubor aktivit, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů. V případě úspěchu je projekt podpořen grantem (účelovým příspěvkem).

Máte dotaz?