Finančním plánem se rozumí souhrn informací o celkové alokaci na období implementace Dohody o partnerství a programů, resp. na období realizace výzev a jednotlivých operací. Vedle celkové alokace dále obsahuje její rozdělení na dílčí časové úseky daného období, dle zdrojů financování a způsobilosti výdajů a v případě výzev a operací také předpokládaná data čerpání v průběhu tohoto období.

Máte dotaz?