Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) 1994-2006 FNOR byl zahájen v roce 1994 na podporu odvětví rybolovu EU. V roce 2007 to bylo nahrazeno z Evropského rybářského fondu (EFF), který je více úzce spojena s novým důrazem na udržitelnost. ERF má jednodušší operační postupy, a byl nastaven tak, aby odrážely potřeby rozšířené EU se svými 27 členskými státy.

Máte dotaz?