Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF)

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond přispívá k provádění společné rybářské politiky a námořní politiky Unie. Naplňuje priority, kterými jsou např. podpora udržitelného rybolovu a obnova a zachování vodních biologických zdrojů a podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii.

Máte dotaz?