V programovém období 2021–2027 je možné v České republice čerpat celkem z jedenácti programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce, tzv. INTERREG. INTERREG je rozdělen mezi tři typy programů: Přeshraniční spolupráce, Nadnárodní spolupráce a Meziregionální spolupráce.

Máte dotaz?