Energetický posudek je písemná zpráva, která obsahuje odborné vyhodnocení efektivity využití energie v konkrétním objektu a návrh opatření pro dosažení energetických úspor. Energetický posudek provádí energetický specialista.

Máte dotaz?