Dobou udržitelnosti projektu se rozumí období 3/5 let od finančního ukončení realizace projektu. To v realitě znamená, po jakou minimální dobu musí být zachovány výstupy projektu.

Máte dotaz?