Objem finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a zdrojů vnitrostátního  polufinancování, který Evropská komise schválila jako maximální pro účelové využití na úrovni operačního programu (OP), prioritní osy (PO) nebo výzvy.

Máte dotaz?