Zemědělský podnik dotace

Přinášíme vám přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev pro zemědělské podniky z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás. 

Dotační radar

Seznam výzev

Na co

Připravované výzvy

Připravuje se

Půdoochranné technologie

Dotace až 40 % na zavádění půdoochranných technologií. Výzva č. 66.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Úspory energie

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Technologické investice v lesním hospodářství

Dotace 50 % na technologické investice v lesním hospodářství.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do lesnické infrastruktury

Dotace až 80 % na investice do lesnické infrastruktury.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Technologie snižující emise GHG a NH3

Dotace pro zemědělské podnikatele až 60 % na pořízení technologií ke snížení emisí GHG a NH3.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Vodohospodářská opatření v lesích

Dotace až 100 % na realizaci preventivních protipovodňových opatření a snižování rozsahu škod.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Neproduktivní investice v lesích

Dotace 100 % na činnosti využívající společenského potenciálu lesů a vedoucí ke zvyšování jejich environmentálních a společenských funkcí.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Přeměna porostů náhradních dřevin

Dotace 100 % na snížení zakmenění, odstranění původního porostu, či například přípravu ploch před zalesněním.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do nezemědělských činností

Dotace až 60 % na investice do staveb a technologií souvisejících s diverzifikací.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do zemědělských podniků

Dotace pro zemědělce na investice v živočišné a rostlinné výrobě.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do zpracování zemědělských produktů

Dotace pro zemědělce na investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do obnovy kalamitních ploch

Dotace pro zemědělce na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách, ochranu porostů v rámci realizace projektu.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Dotace pro zemědělce na úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Zahájení činnosti mladého zemědělce

Dotace pro mladé začínající zemědělce na rozjezd vlastního hospodaření. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Inovace při zpracování zemědělských produktů

Dotace na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Podpora operačních skupin a projektů EIP

Dotace na podporu přenosu výsledků výzkumu a inovací do praxe v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!

Máte dotaz?