Dotace na stroje a vybavení

Získejte finance na nákup nových strojů a vybavení. Přinášíme vám přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev nejen pro firmy, města, obce a výzkumné organizace z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás. Využít můžete také bezplatnou konzultaci vašeho dotačního záměru na pravidelné "Ranní kávě s dotacemi". Dotační expert se na vás bude těšit každou středu od 8:30 do 9:00! Připojte se!

Dotace na stroje a vybavení

Seznam výzev

Pro koho

Připravované výzvy

Připravuje se

Digitální podnik - Virtuální podnik

Dotace 30-40 % pro malé a střední podniky na digitální transformaci firmy, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti a mnohého dalšího.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Technologie MAS (CLLD)

Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Potenciál

Dotace 20-70 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pořiďte technologie, zařízení a jiné vybavení.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do zpracování zemědělských produktů

Dotace až 50 % na investice do zpracování zemědělských produktů. Investujte do finální úpravy, balení či značení výrobků, do skladování výrobků a surovin, či třeba do zařízení na čištění odpadních vod.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do zemědělských podniků

Dotace až 60 % na investice do zemědělských podniků. Financujte stavby a technologie sloužící pro živočišnou, rostlinnou a školkařskou výrobu. Nakupte speciální mobilní stroje pro zemědělskou výrobu.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Zahájení činnosti mladého zemědělce

Dotace na zahájení činnosti mladého zemědělce. Lze využít například na nákup, výstavbu či rekonstrukci zemědělských nemovitostí, na pořízení technologií, strojů a osiv, a na investice pro zpracování vlastních produktů a jejich uvádění na trh.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Inovace při zpracování zemědělských produktů

Dotace 60 % na inovace při zpracování zemědělských produktů. Finance lze použít na provozní výdaje spojené se spoluprací na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií, ale i nezbytně nutné investiční výdaje.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Podpora operačních skupin a projektů EIP

Dotace až 100 % směrem k podpoře operačních skupin a projektů EIP (evropské inovační partnerství).

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!