Dotace na rozvoj podnikání

Získejte finance na rozvoj vaší podnikatelské činnosti. Přinášíme vám přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás. Využít můžete také bezplatnou konzultaci vašeho dotačního záměru na pravidelné "Ranní kávě s dotacemi". Dotační expert se na vás bude těšit každou středu od 8:30 do 9:00! Připojte se!

Dotace na rozvoj podnikání

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - Větrné elektrárny

Dotace 50 až 80 % pro malé, střední a velké podniky na výstavbu větrných elektráren. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Úspory energií

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Inovační vouchery

Dotace až 75 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Technologické platformy

Dotace až 75 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj činností technologických platforem.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Podnikové vzdělávání

Dotace 95 % na další profesní vzdělávání zaměstnanců (s důrazem na osoby ve věku 55 let a více).

Zobrazit výzvu
Otevřený

Poradenství

Dotace 50 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských služeb vedoucích k získání nových certifikátu potřebných pro podnikání a průmysl či zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Zobrazit výzvu
Otevřený

The Country for the Future - Inovace do praxe

Dotace 50 % pro malé a střední podniky na inovace produktů, postupů či způsobů organizace. Podpora se vztahuje na projekty, které současně přispívají k digitalizaci a přinášejí nové možnosti v oblastech jako je systémová integrace, analýza velkých dat, robotika a dalších oblastech digitalizace. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Spolupráce škol a firem

Dotace 60-70 % pro malé a střední podniky na zavedení praktického vyučování ve firmě. Podporu lze využít nejen na nákup strojů, nábytku, HW/SW a lektory.

Zobrazit výzvu

Připravované výzvy

Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace až 80 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace až 80 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Potenciál

Dotace 20-70 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pořiďte technologie, zařízení a jiné vybavení.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Technologie MAS (CLLD)

Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Digitální podnik - Virtuální podnik

Dotace 30-40 % pro malé a střední podniky na digitální transformaci firmy, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti a mnohého dalšího.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do zemědělských podniků

Dotace až 60 % na investice do zemědělských podniků. Financujte stavby a technologie sloužící pro živočišnou, rostlinnou a školkařskou výrobu. Nakupte speciální mobilní stroje pro zemědělskou výrobu.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do zpracování zemědělských produktů

Dotace až 50 % na investice do zpracování zemědělských produktů. Investujte do finální úpravy, balení či značení výrobků, do skladování výrobků a surovin, či třeba do zařízení na čištění odpadních vod.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Zahájení činnosti mladého zemědělce

Dotace na zahájení činnosti mladého zemědělce. Lze využít například na nákup, výstavbu či rekonstrukci zemědělských nemovitostí, na pořízení technologií, strojů a osiv, a na investice pro zpracování vlastních produktů a jejich uvádění na trh.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Inovace při zpracování zemědělských produktů

Dotace 60 % na inovace při zpracování zemědělských produktů. Finance lze použít na provozní výdaje spojené se spoluprací na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií, ale i nezbytně nutné investiční výdaje.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Podpora operačních skupin a projektů EIP

Dotace až 100 % směrem k podpoře operačních skupin a projektů EIP (evropské inovační partnerství).

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Marketing

Dotace 50 % pro malé a střední firmy na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace pro malé, střední a velké podniky na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu. 

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!