Dotace v oblasti ochrany přírody a změny klimatu

Získejte finance na vaše projekty v oblasti ochrany přírody a změny klimatu. Přinášíme vám přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev nejen pro firmy, města, obce a výzkumné organizace z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.

Dotace v oblasti ochrany přírody a změny klimatu

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Otevřený

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Výzva č. 37 a 38.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Úprava lesních porostů

Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a podnikatelské subjetky na úpravu lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě. Financujte třeba umělou výsadbu a výchovnou či obnovní těžbu. Výzva č. 39.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace až 65 % pro malé, střední a velké podniky na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace až 65 % pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Oběhové hospodářství

Dotace až 60 % pro malé a střední podniky na zavádění nových technologií, které přispívají k rozvoji oběhového hospodářství (výroba polotvarů z druhotných surovin, zvýšení recyklovatelnosti...).

Zobrazit výzvu
Otevřený

Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace až 60 % pro malé, střední a velké podniky na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Zpracování studií a plánů

Dotace 95 % pro obce a městské části na zpracování plánů a studií. Výzva č. 51.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Protipovodňová opatření

Dotace pro státní podniky a příspěvkové organizace na budování a modernizaci komplexního systému předpovědní služby.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Investice do obnovy kalamitních ploch

Dotace na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů. Financujte přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách či ochranu porostů.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Dotace na hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek).

Zobrazit výzvu
Otevřený

Podpora třídících a dotřiďovacích systémů

Dotace 70 % na výstavbu třídících a dotřiďovacích linek. Výzva č. 60.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Chemická recyklace odpadů

Dotace 85 % na budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Výzva č. 62.

Zobrazit výzvu
Otevřený

ENERGov - Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy

Dotace na zavádění úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. m. Prahy. Snižujte spotřebu vody, využívejte větší množství obnovitelných zdrojů, zvyšujte adaptabilitu budov na změnu klimatu.

Zobrazit výzvu
Otevřený

ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov

Dotace na zavádění úsporných opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru. Snižujte energetickou náročnost, spořte energii a využívejte obnovitelné zdroje.

Zobrazit výzvu

Připravované výzvy

Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace 50 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace 50 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí

Dotace 70-85 % na kompostéry, re-use centra, prevenci vzniku odpadů i výstavbu sběrných dvorů. Výzva č. 59.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Energetické využívání odpadů

Dotace 70 % na výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů. Výzva č. 61. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Úspory energie

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Dotace 50 % na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti v gastroprovozech, prádelnách a dalších technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. Výzvy č. 63 a 64.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Půdoochranné technologie

Dotace až 40 % na zavádění půdoochranných technologií. Výzva č. 66.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Modernizace vzdělávacích environmentálních center

Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a výzkumné organizace na modernizaci vzdělávacích environmentálních center. Výzva č. 65.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Dotace pro malé a střední firmy na výstavbu větrných elektráren.

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!

Máte dotaz?