Dotace v oblasti ochrany přírody a změny klimatu

Získejte finance na vaše projekty v oblasti ochrany přírody a změny klimatu. Přinášíme vám přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev nejen pro firmy, města, obce a výzkumné organizace z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.

Dotace v oblasti ochrany přírody a změny klimatu

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Otevřený

RES+ - Fotovoltaické elektrárny 10 kW-5 MW s vlastní spotřebou

Dotace 50 %  pro malé, střední a velké firmy i v Praze na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem nad 50 kWp (resp. 10 kWp) a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Zobrazit výzvu
Otevřený

RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace až 50 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace až 65 % pro malé, střední a velké podniky na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace až 65 % pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace až 60 % pro malé, střední a velké podniky na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Zpracování studií a plánů

Dotace 95 % pro obce a městské části na zpracování plánů a studií. Výzva č. 51.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Energetické využívání odpadů

Dotace 70 % na výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů. Výzva č. 61. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Chemická recyklace odpadů

Dotace 85 % na budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Výzva č. 62.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Dotace 50 % na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti v gastroprovozech, prádelnách a dalších technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. Výzvy č. 63 a 64.

Zobrazit výzvu
Otevřený

RES+ - Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

Dotace pro obce až 75 % na instalaci FVE s výkonem do 1MWp na veřejných budovách.

Zobrazit výzvu
Otevřený

RES+ - Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

Dotace nejen pro obce a kraje až 45 % na instalaci FVE na budovách a další infrastruktuře.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

Dotace pro subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby na podporu přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny. Výzva č. 76.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnova stability svahů

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů a stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit. Nejen pro obce a fyzické osoby podnikající. Výzva č. 71.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Dobíjecí infrastruktura s bateriovým úložištěm

Dotace pro vlastníky dotčené infrastruktury s veřejným přístupem na vybudování dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Rychlodobíjecí infrastruktura pro osobní vozidla

Dotace pro vlastníky dotčené infrastruktury s veřejným přístupem na vybudování rychlodobíjecích stanic pro osobní vozidla v rámci celého Česka. 

Zobrazit výzvu

Připravované výzvy

Připravuje se

Úspory energie

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Půdoochranné technologie

Dotace až 40 % na zavádění půdoochranných technologií. Výzva č. 66.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Modernizace vzdělávacích environmentálních center

Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a výzkumné organizace na modernizaci vzdělávacích environmentálních center. Výzva č. 65.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Dotace pro malé, střední i velké firmy na výstavbu větrných elektráren.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Vodohospodářská opatření v lesích

Dotace až 100 % na realizaci preventivních protipovodňových opatření a snižování rozsahu škod.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Přeměna porostů náhradních dřevin

Dotace 100 % na snížení zakmenění, odstranění původního porostu, či například přípravu ploch před zalesněním.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Povodňová operativa, zvyšování povědomí obyvatel a resilience objektů

Dotace až 85 % na podporu povodňové operativy, zvyšování povědomí obyvatel a resilience objektů. Výzva č. 70.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Investice do obnovy kalamitních ploch

Dotace pro zemědělce na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách, ochranu porostů v rámci realizace projektu.

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!

Máte dotaz?