Obce a jejich organizace dotace

Přinášíme vám přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev pro obce a jejich organizace z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás. Využít můžete také bezplatnou konzultaci vašeho dotačního záměru na pravidelné "Ranní kávě s dotacemi". Dotační expert se na vás bude těšit každou středu od 8:30 do 9:00! Připojte se!

Dotační radar

Seznam výzev

Na co

Otevřené výzvy

Otevřený

Zdroje pitné vody

Dotace 70 % pro obce na realizaci či regeneraci stávajících zdrojů energie a instalaci nezbytné technologie. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Materiálové využití odpadů

Dotace až 85 % na materiálové využití odpadů. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Střední školy

Dotační výzvy nabízí možnost financovat stavby, přístavby a modernizaci budov, nákup vybavení pro odborně zaměřené učebny, vnitřní konektivitu a další projekty z oblasti školství. Maximální výše dotace je 99 milionů korun. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Multimodální osobní doprava

Dotace nejen pro obce a kraje na rozvoj multimodální osobní dopravy (přestupní terminály, parkovací systémy).

Zobrazit výzvu
Otevřený

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Výzva č. 37 a 38.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Úprava lesních porostů

Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a podnikatelské subjetky na úpravu lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě. Financujte třeba umělou výsadbu a výchovnou či obnovní těžbu. Výzva č. 39.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace nejen pro obce, městské části a svazky obcí až 200 mil. Kč na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizace. Výzva č. 43.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace nejen pro obce, městské části a svazky obcí až 200 mil. Kč na výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod, výstavbu kanalizace, či výstabu akumulačních a retenčních nádrží. Výzva č. 42.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Dotace 30-70% nejen pro obce, městské části a svazky obcí na výstavbu vodovodních přivaděčů a řadů, výstavbu úpraven vody či intenzifikaci úpraven pitné vody. Výzva č. 44.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Zpracování studií a plánů

Dotace 95 % pro obce a městské části na zpracování plánů a studií. Výzva č. 51.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Protipovodňová opatření

Dotace 85 % na zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem. Pro správce vodních toků a Prahu. Výzva č. 49.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Služby infrastruktury

Dotace až 75 % pro podnikatele, výzkumné organizace i obce na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům a na rozšíření prostor a modernizaci otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Kultura - památky a muzea

Dotace 95 % nejen pro obce a vlastníky památek na revitalizaci památek a muzeí.

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!

Máte dotaz?