Dotace na retenční nádrže

Dotace na retenční nádrže jsou důležitou podporou ochrany před povodněmi a udržitelného hospodaření s vodními zdroji. Dotace umožňují investovat do výstavby nových retenčních nádrží nebo modernizovat stávající infrastrukturu s ohledem na účinnost a ekologické aspekty. Dotační výzvy v této oblasti jsou vyhlášovány primárně Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!

Máte dotaz?