Vysokorychlostní internet

Připravuje se

Dotace 70-85 % pro malé, střední i velké podniky mimo Prahu na zavádění veřejných širokopásmových sítí elektronických komunikací.

Číst více
Dotace Vysokorychlostní internet

Co lze z dotačního titulu financovat?

Aktivita I: Zavádění optických přípojných sítí (backhaul) do obcí

 • Budování nových optických přípojných sítí
 • Modernizace stávajících přípojných sítí
 • Zpřístupnění infrastruktury existujících neveřejných optických přípojných sítí

Aktivita II: Zavádění přístupových sítí VHCN

 • Budování nových přístupových sítí s parametry VHCN
 • Modernizace stávající infrastruktury přístupových sítí, aby dosáhla parametrů VHCN

Způsobilé výdaje

 • Zavádění pasivní síťové infrastruktury
 • Investiční výdaje na aktivní prvky sítí
 • Jiné způsoby realizace infrastruktury
 • Nepřímé náklady - paušální částka 7 % z přímých nákladů

Kolik můžete získat?

Méně rozvinuté regiony

 • Celkové způsobilé výdaje mohou být min. 1 mil. Kč a max. 268 mil. Kč
 • Míra podpory je 85 %

Přechodné regiony

 • Celkové způsobilé výdaje mohou být min. 1,25 mil. Kč a max. 325 mil. Kč
 • Míra podpory je 70 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • MSP
 • Velké podniky
 • OSS, příspěvkové organizace

 

Výzva je určena pouze podnikům v elektronických komunikacích.                                

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

od 1. 8. 2024 do 31. 10. 2024

Na co lze čerpat

Zavádění optických přípojných sítí a přístupových sítí VHCN

Kdo může čerpat

MSP, velké podniky, OSS...

Kolik může projekt získat

70-85 %, podle regionu realizace
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?