Prostředí pro život 2

Uzavřeno

Dotace pro výzkumné organizace i podniky na výzkumné a vývojové aktivity v oblasti životního prostředí.

Číst více
Dotace výzkum a vývoj Prostředí pro život 2

Co lze z dotačního titulu financovat?

Podpořeny budou projekty, které přinesou nové a do praxe aplikovatelné poznatky v oblasti životního prostředí.

Podprogram 1 - Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu

 • Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě.
 • Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.

Podprogram 2 - Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost

 • Podporgram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu.
 • Cílem je přinést nová technologická, technická a další řešení tak, aby Česko patřilo mezi země s co nejmenším ohrožením životního prostředí.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory na projekt u PP1 je 85 %
 • Míra podpory na projekt u PP2 je 75 %
 • Max. výše podpory u PP1 je 12 mil. Kč
 • Max. výše podpory u PP2 je 15 mil. Kč

Kdo může žádat o podporu?

 • Výzkumné organizace
 • Podniky (malé, střední velké)
 • Ostatní uchazeči povoleni v zadávací dokumentaci (organizační složka státu, územní samosprávný celek)

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Od 25. 4. 2024 do 12. 6. 2024

Na co lze čerpat

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí

Kolik může projekt získat

85 % / 75 %

Kdo může čerpat

Výzkumné organizace, podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?