Materiálové využití odpadů

Otevřený

Dotace až 85 % nejen pro obce, kraje a výzkumné instituce na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů. 

Číst více
Dotace na materiálové využití odpadů

Co lze financovat?

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů.

V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň ze 70 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel (dle Katalogu odpadů):

 • Papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01
 • Plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04
 • Nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01
 • Textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08
 • Kovy 15 01 04, 20 01 40
 • Sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05
 • Dřevěné obaly 15 01 03

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je max. 85 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Národní podnik
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Zájmová sdružení právnických osob

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Od 3. 6. 2024 do 29. 11. 2024

Kolik může projekt získat

až 85 %

Kdo může čerpat

Kraje, obce, VŠ, příspěvkové organizace...

Na co lze čerpat

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálnové využití odpadů
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?