Cestovní ruch

Otevřený

Dotace až 10 mil. Kč nejen pro obce a kraje na projekty v oblasti veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.

Číst více
Dotace v oblasti cestovního ruchu

 

81. a 82. výzva

Co lze financovat?

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Kolik můžete získat?

 • Minimální výše dotace je 2 mil. Kč
 • Maximální výše dotace je 10 mil. Kč
 • Maximální výše podpory u projektů s režimem de minimis: do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis
 • Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu příjemci (ve smyslu jednoho podniku) nesmí v žádném tříletém období přesáhnout částku 300 000 EUR

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • OSS
 • PO OSS
 • NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky
 • Církve
 • Církevní organizace
 • Státní podnik 

Kde lze projekt realizovat?

 • Výzva č. 81 - Méně rozvinuté regiony - Hospodářsky a sociálně ohrožená území
  • Obce na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+
  • Obce na území bývalých vojenských újezdů a obce ovlivněny územím bývalých vojenských újezdů
 • Výzva č. 82 - Přechodné regiony - Hospodářsky a sociálně ohrožená území
  • Obce na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+
  • Obce na území bývalých vojenských újezdů a obce ovlivněny územím bývalých vojenských újezdů

Příjem žádostí

Od 10. 4. 2024 do 10. 9. 2024

Na co lze čerpat

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Kolik může projekt získat

Max. 10 mil. Kč

Kdo může čerpat

Obce, kraje, NNO...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?