Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Připravuje se

Dotace nejen pro obce, kraje a výzkumné organizace na zavádění energetických úspor ve veřejné infrastruktuře. Výzvy č. 77 a č. 78.

Číst více
Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Co lze z dotačního titulu financovat?

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury v kombinaci s:

  • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
  • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
  • Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 

Výzva se vztahuje na integrované projekty v rámci komunitně vedeného místního rozvoje CLLD realizovaného prostřednictvím místních akčních skupin (MAS).

Jedná se o výzvu na tzv. komplexní projekty, kdy hlavní opatření 1.1.1 ze SC 1.1 je umožněno kombinovat s opatřeními 1.1.3, 1.1.4 a dále 1.2.1 ze SC 1.2.

Kolik můžete získat?

  • Míra a výše podpory bude upřesněna po vyhlášení výzev (29. 5. 2024)

Kde je možné projekt realizovat?

  • Výzva č. 77 - Méně rozvinuté regiony
  • Výzva č. 78 - Přechodné regiony

Příjem žádostí

12. 6. 2024 - 30. 6. 2025

Na co lze čerpat

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Kdo může čerpat

Obce, kraje, výzkumné instituce...

Kolik může projekt získat

Bude upřesněno
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?