Oběhové hospodářství

Připravuje se

Dotace pro malé, střední firmy a malé společnosti se střední tržní kapitalizací na zavádění nových technologií příspívajících k přechodu na oběhové hospodářstí.

Číst více
Dotace Oběhové hospodářství

Co lze z dotačního titulu financovat?

  • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu
  • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku
  • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu
  • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků
  • Snížení množství vstupů při výrobě

Kolik můžete získat?

  • Bude upřesněno po vyhlášení výzvy (4Q)

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Bude upřesněno (4Q)

Na co lze čerpat

Zavádění nových technologií

Kdo může čerpat

MSP, MS se střední tržní kapitalizací (do 499 zaměstnanců)

Kolik může projekt získat

Bude upřesněno
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?