ENERGov - Efektivní výstavba škol

Uzavřeno

Dotace až 50 % nejen pro obce, kraje a výzkumné organizace na výstavbu budov v pasivním energetickém standardu a plusových budov.

Číst více
Dotace ENERGov - Efektivní výstavba škol

Co lze z dotačního titulu financovat?

Efektivní výstavba budov mateřských, základních a středních škol.

 • Výstavba budov v pasivním energetickém standardu
 • Výstavba plusových (nulových) budov

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 30-50 %, vždy v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově
 • Maximální výše podpory je 200 tis. Kč
 • Na výzvu jsou alokovány 3 mld. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Městské části hlavního města Prahy
 • Obce a dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné instituce a výzkumné organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Národní podnik
 • Obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Pozor:

 • Přednostně budou podpořeny kladně hodnocené projekty 10. výzvy OP ŽP, zařazené do zásobníku, které disponují platným stavebním povolením nebo min. podanou žádostí o stavební povolení.
 • Až poté budou podpořeny projekty, které disponují platným stavebním povolením nebo min. podanou žádostí o stavební povolení, pro které je vyhrazena alokace 1 mld. Kč.
 • Zbývající alokace je určena pro projekty bez platného stavebního povolení nebo min. podanou žádostí o stavební povolení.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

Příjem žádostí

Do 30. 11. 2023

Na co lze čerpat

Výstavba budov

Kdo může čerpat

MČ, kraje, obce, výzkumné organizace atp.

Kolik může projekt získat

Až 50 %, max. 200 tis. Kč
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?