Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Připravuje se

Dotace 50 % na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti v gastroprovozech, prádelnách a dalších technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. Výzvy č. 63 a 64.

Číst více
Dotace na snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Co lze financovat?

Podpora směřuje ke zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

  • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení)
  • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)
  • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory je 50 %
  • Na každou z výzev je aktuálně alokováno 600 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

  • Bude upřesněno po vyhlášení výzev

Kde je možné projekt realizovat?

  • Výzva č. 63 - Méně rozvinuté regiony
  • Výzva č. 64 - Přechodné regiony

Příjem žádostí

Do 3. 3. 2025

Kolik může projekt získat

50 %

Kdo může čerpat

Bude upřesněno
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?