SIGMA - komercializace VaVaI+

Uzavřeno

Dotace 70 % pro malé a střední firmy v celém Česku na komercializaci výzkum, vývoje a inovací. 

Číst více
Dotace SIGMA

Co lze financovat?

Výzva SIGMA - DC 1 se zaměřuje na:

 • podporu komercializace průlomových inovačních řešení, růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v Česku;
 • oveření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití ši využití pro potřeby společnosti;
 • podporu projektů s ambicí zapojení např. o EIC Acceleratoru.

Mezi způsobilé kategorie nákladů spadá:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
 • nepřímé náklady

Mezi povolené druhy výsledků se řadí:

 • pouze druh výstupu/výsledku O ve formě studie proveditelnosti
 • nejsou povoleny další výstupy/výsledky

Kolik můžete získat?

 • Maximální intenzita podpory na projekt je 70 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malý nebo střední podnik

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

Příjem žádostí

Do 6. 3. 2024

Na co lze čerpat

Komercializace výzkum, vývoje a inovací

Kolik může projekt získat

70 %

Kdo může čerpat

Malé a střední podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?