TREND - Nováčci

Uzavřeno

Dotace až 80 % na rozvoj výzkumných a vývojových aktivit ve vašem podniku. Výzva je zaměřená na "nováčky": Podniky, které v posledních 5 letech nečerpaly podporu na VaV.

Číst více
Dotace TREND

Co lze financovat?

Podprogram 2 - Nováčci

 • Výzva se zaměřuje na podporu výzkumné a vývojové aktivity podniků, které ještě nerealizovaly vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací
 • Podpořený projekt musí vést k některému z těchto výstupů: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, či ověřená technologie
 • V kombinaci s výše uvedenými pak mohou být uznány například metodiky, patenty a ostatní výsledky

Mezi způsobilé kategorie nákladů spadá:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky (max. 20 %)
 • ostatní přímé náklady
 • stipendia
 • nepřímé náklady

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 25-90 % dle typu subjektu a kategorie činnosti
 • Maximální míra podpory na projekt je 80 %, max. 15 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Podniky
 • Výzkumné organizace
 • V konsorciu musí být min. 1 výzkumná organizace s podílem nákladů min. 10 % na celkových nákladech projektu

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

Příjem žádostí

Do 22. 11. 2023

Na co lze čerpat

Výzkum a vývoj

Kolik může projekt získat

80 %, 15 mil. Kč

Kdo může čerpat

Podniky, výzkumné organizace
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?