Aplikace - Speciální výzva

Uzavřeno

Dotace pro malé, střední a velké podniky (které pokračují v projektu realizovaném v programu Aplikace OP PIK) na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Číst více
Dotace: Aplikace - Speciální výzva

Co lze financovat?

  • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory je 25-80 %, vždy podle typu kategorie a velikosti podniku
  • Míra podpory v režimu nezakládajícím veřejnou podporu je 85 %
  • Dotace na II. fázi projektu realizovaného v OP TAK je poskytována minimálně ve výši 50 % a maximálně ve výši 120 % dotace požadované na řešení II. fáze projektu podané do OP PIK

Kdo může žádat o dotaci?

  • Malý nebo střední podnik (MSP)
  • Velký podnik

POZOR, výzva je určená pouze pro projekty, kterým bylo v rámci OP PIK Aplikace – Výzva VIII. a IX. umožněno tzv. „fázování“.

Podpořený může být zároveň pouze projekt, který ukončil I. fázi projektu v rámci OP PIK oponentním řízením se známkou: vynikající výsledky mezinárodního významu nebo uspěl dle zadání, cíle projektu byly splněny.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 31. 1. 2024

Na co lze čerpat

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj

Kolik může projekt získat

až 80 %

Kdo může čerpat

MSP, velké podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?