Podpora třídících a dotřiďovacích systémů

Otevřený

Dotace 70 % na výstavbu třídících a dotřiďovacích linek. Výzva č. 60.

Číst více
Dotace: Podpora třídících a dotřiďovacích systémů

Co lze financovat?

 • Třídící a dotřiďovací systémy (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 70 %
 • + 15 %  (v případě vysoce účinných technologií)
 • Na výzvu je aktuálně alokováno 250 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Zájmová sdružení právnických osob

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Do 29. 2. 2024

Na co lze čerpat

Výstavba třídících a dotřiďovacích linek

Kolik může projekt získat

70 %

Kdo může čerpat

Obce, kraje, VŠ, výzkumné organizace...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?