Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory

Uzavřeno

Dotace až 85 % na sběr a svoz odpadů - sběrné dvory, door-to-door systémy a zavádění systému PAYT. Výzva č. 59.

Číst více
Dotace: Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory

Co lze financovat?

 • 1.5.5 - Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw")

Součástí projektů opatření 1.5.5 může být i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů - opatření:

 • 1.5.– Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • 1.5.2 – RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu
 • 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

Musí se ale jednat o minoritní část projektu: méně než 30 % způsobilých výdajů projektu

 • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, a dále projekty komunitního kompostování pro občany žijící v bytových domech (komunitní kompostéry).
 • Do opatření je zařazena i forma komunitního kompostování v rámci komunitních zahrad, či kompostéry do škol, školek atd.
 • V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. 
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra, nábytkové banky). Jedná se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků.
 • Vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové příbory atd.), jednorázové uzavíratelné nádoby na nápoje (jednorázové láhve, atd.), případně další druhy jednorázového nádobí a obalů.
 • Bude podporováno pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucích ke snížení produkce jednorázových obalů a nádobí.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je max. 85 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Projekty na předcházení vzniku odpadů, projekty sběrných dvorů a projekty pro separaci, oddělený sběr a svoz odpadů (vyjma gastroodpadu a jedlých olejů a tuků): obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty a příspěvkové organizace zřízené ÚSC
 • Projekty zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů a jedlých olejů a tuků z gastroprovozoven: všechny subjekty dle PrŽaP

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Do 30. 8. 2024

Na co lze čerpat

Kompostéry, vratné nádobí, sběrné dvory...

Kolik může projekt získat

70-85 %

Kdo může čerpat

Obce, MČ, svazky obcí...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?